Teambuilding

Gericht op samenwerking

Onze teambuildingtrajecten zijn erop gericht verschillende karakters en persoonlijke stijlen binnen een team beter te laten samenwerken. Teamleden leren elkaar te versterken en aan te vullen vanuit een gezamenlijk gedragen focus. Zij durven een collega aan te spreken op zijn of haar gedrag, maar ook om hulp te vragen indien nodig. Dit alles vanuit een aangename sfeer waarin respect, openheid en nieuwsgierigheid centraal staan.

 

Structogram® methode

Het Structogram® kan ingezet worden om meer inzicht te krijgen in de persoonlijkheidskenmerken binnen een team.

 

Thema’s teambuilding

Thema’s van een teambuilding kunnen zijn:

• het verbeteren van de samenwerking;

• het bevorderen van de onderlinge communicatie;

• het creëren van een gezamenlijke focus;

• het doorvoeren van een cultuurverandering.

 

Op maat

Afhankelijk van uw specifieke situatie en thematiek stellen wij een programma op maat voor u samen.

 

 

 

Voorzitter van een cliëntenraad in de gezondheidszorg: ‘Wij wilden onze daadkracht vergroten. Tijdens de teambuilding door Panarama werd onze gemeenschappelijke basis weer helder. Van daaruit formuleerden wij een gezamenlijke focus. Dankzij de professionele begeleiding van Panarama had ik tijdens die sessies mijn handen helemaal vrij en kon ik mij concentreren op mijn rol als deelnemer.’

Contact

Panarama • Panamalaan 7F • 1019 AS Amsterdam

T 020 345 345 1 · info@panarama.nl